Weer een bloemetje op tafel

Op een mooie meidag in 2017 werd ik gebeld door C., C. is een hoogopgeleide vrouw wonend in Den Haag. C. vertelde mij dat haar huis, een bovenwoning van twee verdiepingen, waarin een woonkamer, slaapkamer en studeerkamer, overvol stond met spullen. Vooral boeken,...